Actualizat in data de  18.08.2021 , ora 22.58

Domeniile weblocator.eu si weblocator.ro sunt administrate de catre S.C. First Media Services SRL cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.303, etaj 1, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/12496/2002, cod unic de inregistrare 15062400, atribut fiscal RO, cont bancar (in RON) RO41BACX0000001370541000 deschis la UNICREDIT TIRIAC – Suc. Ghe. Magheru, capital social de 500 RON, telefon +40.770.799.360, numita in continuare „Furnizor„.

Conform Legii comertului electronic (Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006) , Art. 7: Validitatea, efectele juridice si proba contractelor incheiate prin mijloace electronice (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.

Aplicatia WebLocator nu este destinata utilizarii de catre persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei aplicatii, declarati ca aveti cel putin 18 ani împliniti si va asumati raspunderea ca datele si informatiile furnizate de catre dumneavoastra sunt reale.

Furnizorul ofera servicii de prelucrare informatica a datelor privind localizarea prin GPS a unor obiective carora li s-au atasat localizatoare GPS (de exemplu, dar fara a se limita la, localizarea unor vehicule, localizarea unor persoane, localizarea unor animale, localizarea unor containere, localizarea unor baraci mobile, localizarea unor cutii de valori sau genti, localizarea unor utilaje, etc). Aceste servicii vor putea fi numite in continuare WebLocator. Serviciile de prelucrare informatica a datelor privind localizarea prin GPS se adreseaza persoanelor juridice. Daca sunteti o persoana fizica / consumator care doreste achizitionarea de astfel de servicii atunci va rugam sa ne contactati pentru a va indruma catre o solutie de servicii similare. Pentru contact folositi informatiile prezentate la http://weblocator.eu/contact/ Limba de guvernare a acestui contract este limba romana chiar daca este posibil ca sa gasiti si traduceri totale/partiale ale acestui contract in alte limbi. Numai varianta in limba romana este cea oficiala, care guverneaza intelegerea intre parti. Clientul Furnizorului de servicii de prelucrare informatica a datelor privind localizarea prin GPS a unor obiective carora li s-au atasat localizatoare GPS sau vizitatorul paginilor si subpaginilor web din domeniile weblocator.eu si weblocator.ro, numit in continuare „Beneficiar” sau „Utilizator„, trebuie sa accepte fara rezerve si neconditionat toti termenii si toate conditiile prezentate pe aceasta pagina web si de asemenea trebuie sa fie de acord cu toate limitarile cerute si / sau impuse de catre Furnizor. Inceperea folosirii serviciilor de prelucrare informatica a datelor privind localizarea prin GPS a unor obiective reprezinta confirmarea Beneficiarului ca a citi, inteles si acceptat fara nicio rezerva termenii, conditiile si limitarile impuse de catre Furnizor Beneficiarului (Utilizatorului). Serverele Furnizorului sau partenerilor acestuia vor prelua datele transmise de catre localizatoarele GPS ale Beneficiarului, le vor stoca temporar, le vor prelucra si apoi vor afisa rezultatele pe  paginile sau subpaginile web ale domeniilor weblocator.eu sau weblocator.ro , aceste date fiind protejate la accesare cu nume utilizator (user name) si parola (password). Folosim conexiuni securizare, filtre si firewall-uri pentru a proteja datele stocate.

Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului, in functie de pachetul de servicii ales si platit de catre Beneficiar, diverse module de raportari bazate pe prelucrarea datelor receptionate si stocate provenind de la localizatoarele GPS ale Beneficiarului. Folosirea serviciilor Furnizorului nu transfera Beneficiarului dreptul de proprietate asupra niciunui produs software (program informatic), baza de date, concept, design, pagina web, echipament sau subansamblu hardware, etc. Hartile digitale peste care sunt afisate pozitiile localizatoarelor GPS apartin unor terti (furnizori de harti digitale), fiecare dintre acestia detinand drepturile de autor si drepturile conexe asupra hartilor digitale aferente, asupra tehnologiilor folosite, fiecare impunand anumiti termeni, conditii, limitari, etc. Acuratetea hartilor digitale si gradul de acoperire difera de la furnizor la furnizor si nu creaza nicio raspundere sau obligatie din partea Furnizorului fata de Beneficiar in legatura cu acest aspect. Folosirea hartilor digitale implica acceptarea neconditionata si fara rezerve de catre Beneficiar a termenilor, conditiilor si limitarilor cerute sau impuse de catre proprietarii / furnizorii hartilor digitale. Beneficiarul il asigura pe Furnizor ca a citit, a inteles si a acceptat intru totul si fara rezerve sau obiectiuni termenii, conditiile si limitarile de utilizare ale fiecarei harti digitale, chiar si in cazul in care termenii, conditiile si limitarile de folosire a acestor harti sa nu fie redactate in limba romana. Beneficiarul confirma prin folosirea serviciilor oferite de catre Furnizor ca a luat la cunostinta toate detaliile necesare referitoare la accesul si folosirea hartilor digitale, ca a citit termenii, conditiile si limitarile privind utilizarea lor si ca le-a acceptat inainte de a folosi serviciile puse la dispozitie pe paginile si subpaginile domeniilor weblocator.eu sau weblocator.ro . Temenii, conditiile si limitarile privind utilizarea hartilor digitale si a serviciilor asociate / conexe vor putea fi modificate ulterior de catre furnizorii lor fara ca acestia sa se oblige la o notificare prealabila si de aceea este obligatoriu ca Beneficarul sa citeasca si sa accepte periodic, anume de fiecare data cand le foloseste, termenii, conditiile si limitarile precizate de catre furnizorii de harti digitale. De asemenea termenii, conditiile de utilizare si limitarile serviciilor oferite de catre Furnizor Beneficiarului se pot modifica fara ca Furnizorul sa se oblige sa-l notifice pe Beneficiar cu privire la modificarile survenite. Este exclusiv obligatia si raspunderea Beneficiarului ca de fiecare data, inainte de a folosi serviciile Furnizorului, sa citeasca termenii, conditiile de utilizare si limitarile serviciilor puse la dispozitia sa. Beneficiarul se obliga sa foloseasca cu buna credinta si in mod legal serviciile oferite de catre Furnizor. Beneficiarul se obliga sa pastreze la loc sigur setul de informatii necesare accesului la server (nume utilizator (user name) si parola (password)) si sa nu le faca cunoscute niciunei terte parti fara acordul scris al Furnizorului. Beneficiarul va avea responsabilitatea exclusiva ca pentru fiecare cartela SIM montata in localizatoarele GPS sa isi achite la timp serviciile GSM / date mobile / SMS catre operatorul de telefonie mobila care i le furnizeaza, in asa fel incat sa nu-i fie intrerupte sau restrictionate (total sau partial) livrarea acestor servicii din motive de neplata a facturilor in interiorul termenului scadent. In cazul in care serviciile GSM / date mobile / SMS ii sunt oferite Beneficiarului de catre operatorul de telefonie mobila in regim pre-platit (“pre-paid”) atunci Beneficiarul are responsabilitatea exclusiva sa se asigure ca fiecare cartela SIM montata in dispozitivele sale de localizare prin GPS are suficient credit disponibil si valabil in orice moment pentru a putea functiona, ca are active toate optiunile de servicii necesare (GSM / date mobile / SMS) active – de exemplu dar fara a se limita la acestea, serviciile de voce, serviciile de transfer de date mobile, serviciile de SMS, etc). Beneficiarul se obliga sa achite in totalitate serviciile de telefonie mobila si transfer de date (corespunzatoare cartelelor montate in localizatoarele GPS) catre operatorii de telefonie mobila care i le ofera. Beneficiarul se obliga sa comunice Furnizorului in scris, pentru fiecare localizator GPS in parte, numarul de telefon al cartelei SIM care este/va fi montata in acel localizator, mentionandu-se in clar cine este operatorul de telefonie mobila care furnizeaza serviciile de telefonie mobila si de asemenea va preciza in clar daca serviciile sunt furnizate pe baza de abonament sau sunt pre-platite (de tip “pre-paid”). Aceasta comunicare se va face in scris la deschiderea contului de acces in aplicatia de monitorizare GPS sau in maxim 24 de ore de la achizitionarea / schimbarea cartelelor SIM. Beneficiarul se obliga sa comunice in maxim 24 de ore in scris catre Furnizor orice modificare privind schimbarea numarului de telefon sau portarea cartelelor SIM montate in localizatoarele GPS. Beneficiarul se obliga sa comunice in maxim 24 de ore in scris catre Furnizor orice modificare privind schimbarea punctelor de acces la Internet („APN”) ale cartelelor SIM montate in localizatoarele GPS precum si schimbarile de nume utilizator / parola ale APN-ului respectiv. Toate aceste date ii sunt comunicate Beneficiarului de catre operatorul de telefonie mobila care i-a furnizat cartelele SIM. Beneficiarul se obliga sa dezactiveze optiunea de solicitare PIN la pornirea aparatului in care este introdusa cartela SIM, sa nu activeze restrictiile la trimiterea de mesaje SMS, sa nu activeze restrictiile de access la serviciile de Internet mobil / date mobile. Beneficiarul se obliga sa comunice in scris Furnizorului codul IMEI (IMEI fiind prescurtarea “International Mobile Equipment Identity”) si / sau identificatorul unic caracteristic („ID”, „S/N”) al fiecarui localizator GPS in parte pe care il foloseste impreuna cu serviciile Furnizorului. Beneficiarul se obliga sa comunice in maxim 24 de ore in scris catre Furnizor orice modificare privind schimbarea identificatorulului (ID-ului) fiecarui localizator GPS in parte pe care il foloseste. Beneficiarul se obliga sa plateasca integral, pana la data scadenta, fiecare factura (comerciala sau proforma) care i-a fost emisa de catre Furnizor in legatura cu serviciile prestate. In cazul in care factura nu mentioneaza in clar data scadenta, atunci Beneficiarul va avea obligatia de a achita contravaloarea integrala a facturii in termen de maxim 3 (trei) de zile calendaristice socotite de la data facturii. Beneficiarul se obliga sa comunice Furnizorului, in termen de maxim 2 (doua) doua zile calendaristice de la data la care s-au produs, orice modificari aparute in ceea ce il priveste pe Beneficiar (de exemplu, dar fara a se limita la, schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului social, schimbarea contului bancar, schimbarea datelor pentru contact, modificarea capitalului social, schimbarea persoanelor de conducere, schimbarea persoanelor imputernicite, schimbarea actionariatului, intrarea in stare de insolventa, divizarea societatii comerciale, fuziunea societatii comerciale, schimbarea formei de organizare juridica, etc). Acest contract nu poate fi cesionat de catre Beneficiar fara acordul scris al Furnizorului. Acest contract  poate fi cesionat de catre Furnizor fara acordul scris al Beneficiarului. Beneficiarul isi va asigura singur instruirea necesara si isi va procura singur absolut toate facilitatile necesare in vederea utilizarii serviciilor oferite de catre Furnizor. Echipamentele care apartin Beneficiarului, necesare pentru folosirea si conectarea la serviciile oferite, trebuie sa fie conforme standardelor in vigoare din domeniu, specificatiilor echipamentelor si specificatiilor continute in descrierea serviciilor si de asemena trebuie sa respecte cerintele expres mentionate de catre Furnizor. Beneficiarul va putea schimba parametrii de functionare (de exemplu, dar fara a se limita la, intervalul de timp la care se transmit periodic datele de localizare catre server, deviatia unghiului la care localizatoarele transmit urmatorul pachet de date, distanta minima care determina transmiterea unui nou pachet de date de localizare, etc) pentru localizatoarele sale numai daca in prealabil l-a informat in detaliu pe Furnizor cu privire la intentia sa si numai daca a obtinut acordul scris in acest sens de la Furnizor. Beneficiarul se obliga sa-i puna la dispozitie in prealabil Furnizorului documentatie completa privind localizatoarele GPS pe care le detine sau pe care urmeaza sa le achizitioneze / inchirieze. Documentatia va fi prezentata obligatoriu in limbile romana sau engleza. Beneficiarul nu este obligat sa-i puna la dispozitie in prealabil Furnizorului documentatie completa privind localizatoarele GPS daca acestea au fost achzitionate de la Furnizor. Beneficiarul declara in mod expres inainte de inceperea folosirii aplicatiilor de localizare prin GPS si monitorizare flota / management parc auto (servicii de prelucrare informatica a datelor privind localizarea prin GPS) ca a citit, a inteles si a fost de acord cu urmatoarele conditii si limitari:

 • Utilizarea serviciilor oferite de catre Furnizor Beneficiarului se face in totalitate si exclusiv pe propria raspundere a Beneficiarului.
 • Serviciile sunt furnizat pe principiile „asa cum este” , „asa cum este disponibil” si „asa cum se poate”.
 • Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de niciun fel) suferita de catre Beneficiar, directa sau indirecta, rezultata din sau legata in orice fel de folosirea, gradul de performanta sau gradul de calitate al serviciilor oferite de catre Furnizor Beneficiarului.
 • Furnizorul nu ofera nicio garantie ca serviciile vor indeplini toate cerintele Beneficiarului sau ca vor satisface toate nevoile si asteptarile Beneficiarului.
 • Furnizorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind orice fel de paguba, de orice natura, provocata Beneficiarului prin folosirea sau prin imposibilitatea de folosire a serviciilor de prelucrare informatica a datelor privind localizarea GPS.
 • Furnizorul nu este raspunzator fata de Beneficiar si nici fata de terti pentru gradul de calitate al serviciilor oferite, pentru nivelul de asteptari ale Beneficiarului sau ale vreunui tert, si nici pentru vreun fel de daune directe, indirecte sau accidentale (cum ar fi dar fara a se limita la comunicatii intrerupte, pierderi de date, pierderi de clienti, intarzieri, pierderi de profituri, pierderi de bunuri/persoane/animale, distrugeri, rapiri, accidentari, etc).
 • Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube de orice natura suferite de Beneficiar sau de catre orice terta parte, care rezulta in totalitate sau in parte din exercitarea de catre Furnizor a drepturilor sale in baza acestei liste de termeni, conditii si limitari.
 • Furnizorul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa, pentru alterarea si / sau securitatea informatiilor care tranziteaza Internetul, canalele de comunicatii radio, GSM, date mobile, comunicatiile cu sistemul GPS, etc.
 • Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube, de orice natura, suferite de catre Beneficiar ca urmare a stergerii totale sau partiale, a pierderii ori a alterarii datelor inregistrate pe orice calculator, server sau dispozitiv de stocare.
 • Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube, de orice natura, suferite de catre Beneficiar in cazul in care comunicatia intre serverul / computerul Furnizorului si alte computere / servere implicate in oferirea serviciilor catre Beneficiar este intrerupta sau se face in conditii improprii sau nesatisfacatoare.
 • Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube, de orice natura, suferite de catre Beneficiar daca serviciile nu sunt oferite in timp real, suficient de rapid sau de continuu, daca viteza de transmisie si/sau prelucrare a datelor este defectuoasa, etc.
 • Beneficiarul este de acord sa exonereze de raspundere si sa despagubeasca Furnizorul cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea sau neutilizarea serviciului prestat, a retelei de comunicatii a Furnizorul sau a tertilor, a infrastructurii hardware si software a Furnizorului sau a tertilor, a Internetului, a comunicatiilor GSM, de date mobile sau cu satelitii GPS, cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata sau de executare), amenzi,  sau alte raspunderi, suferite in vreun fel ca urmare a derularii acestui contract. Orice material descarcat sau obtinut in alt fel prin utilizarea serviciului prestat se afla astfel la discretia si poate fi folosit doar pe riscul propriu al Beneficiarului. Beneficiarul va fi singura persoana responsabila de eventualele distrugeri cauzate calculatoarelor, tabletelor, smartphone-urilor sau a altor aparate / dispozitive / echipamente / calculatoare prin intermediul carora este accesat serviciul sau de alte pierderi de date ce pot rezulta din descarcarea oricaror materiale.
 • Nicio informatie, orala sau scrisa, obtinuta de catre Beneficiar de la Furnizor nu va reprezenta vreo garantie
 • Acest contract nu ofera absolut nicio garantie (de niciun fel) si nici nu este o declaratie de conformitate pentru niciun echipament, software sau serviciu al Furnizorului sau al Beneficiarului.
 • Furnizorul nu are absolut nicio raspundere iar Beneficiarul declara fara nicio rezerva ca nu ii va cere niciodata vreo despagubire sau compensatie legate de acuratetea sau corectitudinea hartilor digitale, de prelucrarea datelor, de stocarea in bune conditii a datelor pe server / computer, de corectitudinea modulelor de rapoarte, de corectitudinea algoritmilor folositi in prelucrarea si afisarea datelor, de corectitudinea procedurilor de stabilire si schimbare a parametrilor aparatelor de localizare sau ai aplicatiei software, de stergerea voluntara sau involuntara a datelor, de aplicatiile software folosite, de designul si ergonomia paginilor web, de calitatea serviciilor, de conceptul solutiilor software, etc
 • Actualizarea hartilor digitale se va face de catre proprietarii acestora sau de catre partenerii lor atunci cand acestia doresc si atunci cand acest lucru este posibil, in conformitate cu propria lor politica si cu propriile lor interese.
 • Furnizorul nu raspunde in nici un fel pentru intreruperea in functionare a soft-ului, echipamentelor hardware sau a serverului / serverelor sale, ale partenerilor sai sau ale tertilor (inclusiv ale furnizorilor de harti digitale)(de exemplu, dar fara a se limita la, caderi de tensiune, trafic inalt pe retelele de comunicatie ale operatorilor si furnizorilor de servicii, caderi ale retelei datorate operatorilor de comunicatii, oprirea sau defectarea serverelor cu harti digitale, oprirea sau defectarea unor computere sau echipamente, blocarea voluntara sau involuntara a accesului la serverele cu harti digitale, intreruperea cailor de comunicatii, oprirea temporara sau permanenta a unor servicii, congestii de trafic, restrictionari de acces, etc).
 • Furnizorul nu raspunde in nici un fel daca calitatea serviciului oferit Beneficiarului este influentata de faptul ca serviciile de Internet sau de comunicatii implicate nu sunt de buna calitate sau nu functioneaza la parametrii optimi, sau daca reteaua de alimentare cu curent electric nu functioneaza la parametrii optimi, prevazuti de normativele in vigoare.
 • Furnizorul nu raspunde in nici un fel de calitatea semnalor GPS, GSM, date mobile si nici de posibiltatea receptionarii acestora in bune conditii.
 • Furnizorul poate opri, suspenda sau modifica in orice moment serviciile furnizate, fara notificare prealabila. De asemenea, Furnizorul poate modifica sau elimina oricand orice continut al serviciilor oferite sau al datelor stocate, fara notificare prealabila.
 • Furnizorul poate schimba rata de actualizare (“refresh”) a datelor si imaginilor afisate in aplicatia WebLocator, viteza de prelucrare a datelor, viteza de generare a rapoartelor, adresa de IP a serverului, metoda de accesare a serverului, etc

Serviciile de prelucrare informatica a datelor privind localizarea prin GPS a unor obiective carora li s-au atasat localizatoare GPS (din domeniile weblocator.eu si weblocator.ro si din subdomeniile si subpaginile aferente / afiliate) nu sunt recomandate si nici nu sunt adecvate pentru monitorizarea transporturilor de valori, paza si protectie, interventie rapida, monitorizarea si managementul situatii critice / de urgenta.

Va atragem atentia ca, desi vom incerca sa facem tot ceea ce putem pentru a mentine aplicatia in stare de functionare optima si fara probleme majore, totusi nu putem oferi absolut nicio garantie comerciala, civila sau de orice alta natura care sa acopere in vreun fel eventuale pierderile sau daunele pe care le-ati putea suferi (indiferent de natura lor) prin utilizarea sau prin neutilizarea aplicatiei noastre de monitorizare GPS, sau ca o consecinta a folosirii sau a nefolosirii ei.

Datele de geolocalizare (coordonatele GPS, adresa de localizare) ale unei persoane fizice sunt date cu caracter personal si de aceea facem tot ce este posibil pentru a le proteja. Accesul in contul de client sau de administrator se face securizat prin folosirea cate unui nume de utilizator (user name) si a cate unei parole (password). Pentru a imbunatati securitatea datelor, folosind sisteme de siguranta hardware si software, precum si conexiuni securizate de date. Accesarea datelor din serwerul WebLocator se face prin pagina web securizata, tip https.

Avand in vedere ca datele de geolocalizare sunt date cu caracter personal va cerem in mod expres sa nu folositi serviciile noastre decat in conformitate stricta cu legislatia in vigoare, fara a incalca intimitatea persoanelor sau vreun drept al acestora, in niciun fel, fara a urmari o persoana fara consimtamantul acesteia, respectand cu strictete legislatia europeana si romana aplicabile in materie. Facem precizarea ca supraveghere GPS sau audio a unei persoane nu se poate face fara consimtamantul expres al acesteia, in conformitatea cu legislatia in vigoare. Va solicitam in mod expres sa nu folositi serviciile de localizare si monitorizare fara acordul persoanelor care fac obiectul acestor proceduri. Acordul persoanelor localizate / monitorizate trebuie obtinut in scris, dupa o informare prealabila cat mai explicita si mai detaliata, care sa cuprinda descrierea drepturilor acestora. Folosirea serviciilor de localizare si monitorizare trebuie sa inceteze imediat ce persoana vizata va solicita acest lucru, conform legislatiei in vigoare. Utilizarea datelor de localizare GPS este la dispozitia persoanelor care au deschis contul de utilizator. Un utilizator poate accesa, dupa autentificarea in serverul WebLocator, numai datele care ii sunt alocate contului sau. Administratorul acestui site web va pastra confidentialitatea datelor inregistrate si nu le va divulga unui tert decat in conditiile legii. Administratorul site-urilor si aplicatiilor weblocator.eu si weblocator.ro (inclusiv al subpaginilor acestora) poate accesa informatiile stocate pe servere, insa acest lucru se va face numai pentru scopul de a intretine, optimiza si depana bazele de date si algoritmii de prelucrare informatica a datelor, sau pentru a oferi suport, servicii de pregatire, consultanta sau service utilizatorilor aplicatiilor.

Nu colectam, nu stocam si nu prelucram informatii audio sau video pe serverele noastre folosite pentru monitorizarea GPS.

Colectarea, stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in conditii legale si va servi scopurilor legitime, contractuale si comerciale.

Descarcarea sau exportul datelor / rapoartelor obtinute din serverele noastre si / sau din aplicatia WebLocator va obliga la pastrarea in conditii de siguranta a acestor informatii.

In cazul in care se constata, prin proceduri automate sau prin observatie directa, sau cand apar suspiciuni de folosire abuziva a serviciilor WebLocator sau de incercare de spargere / inlaturare / ocolire a protectiilor datelor stocate prin aplicatia WebLocator, Furnizorul va putea proceda la blocarea accesului unilizatorului la aplicatie si / sau datele stocate, fara a ne obliga la vreo notificare prealabila sau vreo despagubire / compensatie catre dvs., indiferent de situatie sau de conjunctura.

In cazul in se constata, prin proceduri automate, prin sondaj sau prin observatie directa, ca un dispozitiv de localizare al Beneficiarului transmite date (catre serverele implicate in furnizarea de servicii WebLocator) intr-un ritm anormal sau in cantitati mari, Furnizorul va putea bloca total sau partial acel dispozitiv sau fluxul de date primit de la acesta, fara a se obliga la vreo notificare prealabila sau vreo despagubire / compensatie catre Beneficiar, indiferent de situatie sau de conjunctura.

Mai multe detalii privind protectia datelor cu caracter personal aflati vizitand siteul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro

Va rugam frumos ca daca aveti intrebari sau solicitari referitoare la protectia datelor cu caracter personal sa ne contactati pentru a putea sa clarificam si sa rezolvam orice posibila problema sau neintelegere. Respectam intimitatea persoanelor si ne oferim sa rezolvam in cel mai scurt timp posibil orice solicitare din partea dvs. daca aceasta posibilitate ne sta in putere.

RENUNTAREA EXPRESA LA DREPTURI

In cazul in care aplicatia WebLocator este utilizata de catre o persoana fizica, in nume propriu si nu ca reprezentant legal al Beneficiarului – persoana juridica, aceasta isi asuma in mod expres si fara nicio limitare, excluderea din cadrul legislativ aplicabil a legislatiei privitoare la protectia consumatorului, astfel cum este ea prevazuta prin dispozitiile O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente. Urmare a acestor dispozitiii expres asumate de un potential utilizator sau cumparator – persoana fizica, in nume propriu, acesta renunta in mod expres la dreptul de a solicita, in raport de dispozitiile exprese ale O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente, restituirea sumelor achitate cu titlu de pret pentru utilizarea aplicatiei WebLocator, indiferent de motive, conjuncturi sau situatii. In acest sens, Furnizorul, este in drept sa refuze orice comunicare sau solicitare de natura financiara, compensatorie sau de orice alta natura, venita din partea unei persoane fizice.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

“Date cu Caracter Personal” sau “Datele Personale ale Operatorului” inseamna orice date cu caracter personal, astfel cum sunt acestea definite in Regulamentului UE nr.679/2016 (” Regulamentul”), furnizate de Operator sau colectate sau prelucrate de catre Imputernicit in numele Operatorului, in legatura cu serviciile furnizate catre Operator prin contractul sau contractele incheiate cu acesta, si orice alte date cu caracter personal prelucrate sub instructiunile Operatorului, in scopul indeplinirii contractului sau contractelor incheiate cu acesta.

Legislatie Aplicabila este Regulamentul UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și legile, normativele și hotararile subsecvente acestuia, adoptate pentru punerea in aplicare sau pentru explicitarea intelesului Regulamentului.

Beneficiarul are calitatea de Operator de date cu caracter personal pentru Datele Personale, astfel cum sunt definite in prezentul acord, avand controlul deplin asupra acestora, caz in care Furnizorul este imputernicit al Operatorului, in sensul art. 28 (1) din Regulament, Imputernicitul urmand a realiza prelucrarea in numele si pe baza instructiunilor Operatorului.

Conform cerintelor legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.C. First Media Services SRL are obligatia de a administra in conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate de catre Beneficiar, sau de catre dispozitivele de localizare ale acestuia.

Scopul colectarii si prelucrarii datelor este: monitorizarea prin intermediul sistemelor GPS si GPRS a pozitiilor de geolocatie a dispozitivelor de localizare, a traseelor parcurse de către acestea, evidenta duratelor de deplasare si a stationarilor, istoricul vitezelor de deplasare, generarea de rapoarte de monitorizare, monitorizarea persoanelor (obligatoriu dupa ce s-a obtinut acordul prealabil al acestora) care poarta localizatoare GPS / GPRS

Informatiile furnizate sunt necesare in scopul asigurarii serviciilor de monitorizare si localizare a vehiculelor, ambarcatiunilor, animalelor, persoanelor, diverselor obiecte, etc. Refuzul dvs. de a furniza astfel de informatii determină imposibilitatea furnizării serviciilor de localizare / monitorizare.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: S.C. First Media Services SRL, angajati, parteneri comerciali / revanzatori ai serviciilor, colaboratori care se ocupa cu dezvoltarea, actualizarea si intretinerea aplicatiilor software.

Conform cadrului legal in vigoare (GDPR), beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati corectarea / actualizarea sau stergerea datelor* („dreptul de a fi uitat”). Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa prin email la adresa info @ weblocator . eu sau prin posta, la S.C. First Media Services SRL, Bucuresti, Sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 303, etaj 1. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a le corecta / actualiza.

___________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de politie, justitie, securitate sociala, etc). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit şi fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Acest site web colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal. Pentru a vizita, folosi si interactiona cu acest site web trebuie sa aveti cel putin 18 ani.

Datele cu caracter personal colectate, stocate si prelucrate sunt: nume si prenume, adresa postala, adresa de email, adresa IP a utilizatorului la momentul autentificarii in pagina web, numar de telefon de contact, numar de telefon al cartelei SIM montata in localizatul GPS, identificatorul localizatorului GPS (ID, IMEI, serial number), adresa IP a cartelei SIM care comunica cu serverul de monitorizare GPS, informatii de geolocatie (coordonate GPS) .

Numele si adresa de email sunt folosite si pentru a cunoaste cine sunteti atunci cand plasati un comentariu, cand va deschideti un cont, cand scrieti un articol / post / review, cand va creati un cont pe acest site web.

Numele, adresa de facturare, adresa de livrare, telefonul, adresa de email sunt folosite pentru derularea raporturilor contractuale (facturare, livrare, contract, suport tehnic, instruire, etc)

Numarul de telefon al cartelei SIM, seria cartelei SIM, identificatorul localizatorului GPS (ID, IMEI, serial number), adresa IP a cartelei SIM care comunica cu serverul de monitorizare GPS sunt folosite pentru setarile aparatelor de localizare, pentru programarea lor, pentru evidentierea si identificarea lor in vederea gestionarii proceselor de localizare, pentru identificarea aparatelor dupa caracteristici unice, pentru gestiunea si controlul fluxurilor de date.

Datele de geolocatie (coordonatele GPS) sunt stocate si prelucrate pentru a oferi informatii de localizare si servicii de monitorizare.

Numele, numarul de telefon de contact, adresa de email, adresa postala pot fi folosite si in scop de marketing, cu acordul persoanei vizate.

Adresele de email si de IP colectate sunt folosite si pentru a evita atacuri de tip phishing, SPAM,  flooding, database injection, scam, etc. Acest site web poate folosi module, proceduri sau filtre care sa respinga automat inregistrarea de date venite de la anumite adrese IP, date care sosesc in mod repetitiv (redundant) sau cu frecventa foarte mare, date cu volum mare, date cunoscute, raportate sau susceptibile a fi periculoase.

Orice incercare de fraudare sau actiune rau intentionata asupra acestui site web sau a bazelor de date implicate in furnizarea serviciului WebLocator,  va fi imediat raportata catre autoritatile cu atributii in combaterea fraudelor informatice si / sau a celor cu atributii in protectia datelor cu caracter personal.

Acest site web ar putea restrictiona total sau partial accesul utilizatorilor / vizitatorilor facut de la anumite adrese IP, care au fost folosite anterior pentru trimiterea de mesaje jignitoare, pentru tentative de fraude informatice, pentru atacuri de tip phishing, SPAM,  flooding, database injection, scam, etc sau de la care s-au incercat actiuni de login repetate fara succes, pentru a se evita accesarea neautorizata a datelor sau spargerea de conturi folosind roboti informatici, etc.

Datele cu caracter personal pot fi stocate pe servere din Romania sau din afara Romaniei, inclusiv din afara Uniunii Europene. Datele vor fi pastrate atata timp cat credem ca va fi nevoie (nu mai mult decat legislatia permite)  insa dvs. puteti solicita stergerea, actualizarea sau portarea acestora in orice moment.

Informatiile prezentate in continuare au scopul de a aduce la cunostinta utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea “cookie”-urilor utilizate de site-urile weblocator.eu sau weblocator.ro precum si de catre alte pagini sau subpagini afiliate acestor doua domenii sau in legatura cu acestea. Va rugam sa cititi cu atentie informatiile care urmeaza:

Aceste website-uri folosesc „cookie”-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. “Cookie”-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de catre utilizatorul de internet, precum personalizarea anumitor setari (de exemplu limba, tara, preturi afisante in moneda nationala, etc). “Cookie”-urile, pe baza informatiilor pe care le aduna despre utilizatori, ii ajuta pe administratorii de site-uri web sa isi eficientizeze produsul astfel incat acesta sa fie cat mai usor accesat de catre utilizatori, de asemenea crescand gradul de eficienta a publicitatii online si, nu in ultimul rand, pot permite aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a face navigarea mai utila.

Ce este un “cookie”?

Cookie (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil / smart phone, tableta, etc.) si care este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Safari, Edge, Opera, Vivaldi, etc). De retinut: “Cookie”-urile nu contin programe software, virusi sau spyware si nu pot accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului. „Cookie”-urile nu solicita informatii cu caracter personal si nu identifica personal utilizatorii de internet. Un cookie este format din nume si continut, durata de existenta a acestuia fiind determinata, putand fi accesat din nou de webserver in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile se clasifica in:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar in istoricul browser-ului care le memoreaza pana la momentul in care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau inchide fereastra browserului.
 • Cookieuri Persistente – Acestea sunt stocate, in functie de durata prestabilita, pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie contine informatii care fac legatura intre utilizatori si un anume website. Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura utilizatorilor / vizitatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor web-siteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

Care este durata de viata a unui cookie?

Durata se viata a unui cookie poate fi diferita, in functie de scopul pentru care este plasat. Exista cookie-uri folosite exclusiv pentru o singura sesiune – acestea nu mai sunt retinute dupa ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website, insa pot fi sterse oricand de catre utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite parti de continut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de catre terte parti prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot contine cookie-uri. Ele se numesc “third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terti se supun legilor in vigoare si politicilor de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni de la terti.

 • Cookie-uri de performanta

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

 • Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul – acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

 • Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor ( care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search)
 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookieurile nu sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor: Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare. Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Dezactivarea si refuzul cookie-urilor

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Conditii de returnare a produselor si retragerea din contractele incheiate la distanta de catre clientii consumatori / persoane fizice:

– Cumparatorii care au calitatea de consumatori:

Daca sunteti client consumator (persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandeste, utilizează ori consuma produse sau servicii, in afara activitatii sale profesionale) atunci puteti returna bunurile achizitionate din acest magazin virtual in conditiile prevazute de OUG nr. 34 din 4 iunie 2014. Cumparatorul consumator are dreptul sa se retraga din contract, respectiv sa returneze un produs sau sa renunte la un serviciu, in termen de 14 zile calendaristice de la livrare / prestare, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de returnare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau renuntare la un serviciu expira in termen de 14 zile calculate de la momentul livrarii produsului sau prestarii serviciului.

– Cumparatorii care au calitatea de persoane juridice sau profesionisti:

Daca sunteti client persoana juridica sau profesionist, va trebui sa formulati mai intai o cerere de retur catre furnizor iar returnarea produselor va putea fi facuta numai daca furnizorul isi da acordul in acest sens. Clientii persoane juridice sau profesionistii nu beneficiaza de drepturile consumatorului stipulate in OUG nr. 34 din 4 iunie 2014. Furnizorul nu este obligat sa accepte cererile de retur formulate de catre clientii persoane juridice sau profesionisti si nu se obliga la oferirea unei motivatii in cazul in care refuza acceptarea returului produselor comandate si livrate anterior.

Daca sunteti client si aveti si calitate calitatea de consumator, si daca doriti sa va retrageti din contract (sa faceti un retur), va trebui sa anuntati in scris decizia dumneavoastra de retragere din contract (decizia de retur), printr-un mesaj email transmis la adresa info @ WebLocator . eu , dar nu mai tarziu de a 14 zi calendaristice calculate de la data la care comanda, care includea produsele pe care doriti sa le returnati, v-au fost livrate. Potrivit articolului 9 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 34 din 12 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, aveti dreptul de a va retrage din contractele incheiate la distanta, fara a preciza motivele, in termen de 14 zile de la data la care intrati dumneavoastra sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de dumneavoastra, in posesia fizica a produselor / a ultimului produs.

In cazul in care sunteti client consumator si doriti sa returnati produse comandate prin acest magazin virtual, aveti posibilitatea de a face acest lucru prin curier / locker (in easybox) sau sa le predati personal furnizorului First Media Services SRL, la adresa postala bd. Iuliu Maniu nr. 303, et. 1, Bucuresti, sector 6, in zilele de luni pana vineri (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), in intervalul orar 12.oo – 16:oo. Dupa inregistrarea cererii de retur, produsele pe care doriti sa le returnati trebuie livrate prin curier sau inmanate personal la adresa mentionata mai sus, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ati comunicat retragerea din contract. Termenul este considerat respectat daca produsele sunt trimise vanzatorului inainte de expirarea perioadei de 14 zile.

Clientul consumator (utilizatorul final) suporta doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu exceptia cazului in care furnizorul accepta sa suporte acele costuri legate de returnare. Se va considera ca furnizorul a acceptat sa suporte in totalitate sau partial costurile de returnare numai daca acesta va transmite in scris clientului, inainte de returnarea produselor, angajamentul sau privind acceptarea suportarii costurilor de retur.

Rambursarea sumelor cuvenite clientului consumator se va face in conformitate cu prevederile de OUG nr. 34 din 4 iunie 2014.

In cazul in care un client consummator doreste sa returneze doar o parte din produsele comandate intr-o singura comanda, atunci clientului i se va restitui din costurile de transport achitate initial pentru livrare numai o cota parte, proportionala cu greutatea sau volumul produselor returnate, raportat la greutatea sau volumul total al comenzii initiale. Daca raportul (Lungime x latime x inaltime)/6000 este mai mare decat greutatea, se va lua ca reper volumul, iar daca este mai mic decat greutatea, atunci se va lua ca reper greutatea produselor (dimensiunile vor fi exprimate in centimetri iar greutatea in kilograme).

Clientul consumator este responsabil doar in ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii produselor.

In vederea returnarii, va rugam ca produsele pe care doriti sa le returnati sa fie ambalate corespunzator, pe cat posibil cat mai asemanator modului in care au fost ambalate atunci cand le-ati primit, pentru a le feri cat mai mult de posibilitatea deteriorarii pe parcursul transportului inapoi la furnizor.

Bunuri / servicii pentru care nu se asigura dreptul de retragere:

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract urmatoarele:

 1. Bunuri si/sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care vanzatorul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 2. Bunuri confectionate dupa specificatiile prezentate de cumparator sau personalizate in mod clar;
 3. Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 4. Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena (de exemplu dar fara a se limita la: sosete si semisosete, varfuri flexibile pentru gimnastica si dans (cipici), protectii din silicon pentru degetele picioarelor, poante si incaltaminte pentru balet, chiloti, sutiene, bustiere, body-uri, produse care au contact direct cu pielea chiar si numai la momentul probarii, etc) si care au fost desigilate de catre cumparator, indiferent daca acestea au fost sau nu probate/utilizate dupa desigilare;
 5. Bunuri care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 6. Inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
 7. Continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al cumparatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere;
 8. Consumabile pentru imprimante sau copiatoare (cartuse de cerneala, cartuse de toner, cerneala vrac, toner vrac, unitati optice / cilindrii – “drum unit”) care au fost desigilate desigilate;
 9. Adezivi desigilati (blister desfacut sau capacul sticlei / tubului desigilat);
 10. Produse cosmetice desigilate;
 11. Consumabile pentru personalizari care au fost desigilate (hartie foto, folie magnetica autoadeziva pentru care a fost indepartata hartia siliconata care protejeaza suprafata adeziva, banda magnetica autoadeziva, hartia pentru transfer termic direct sau prin sublimare, folie de transfer, discuri blank printabile, etc);
 12. Produse care prezinta modificari fizice vizibile (lovituri, ciobiri, zgarieturi, socuri mecanice sau electrice, etc), livrate prin curier (direct la adresa de destinatie sau in locker / easybox) si pentru care nu s-a semnalat in scris, la adresa de email office @ pro-data . ro , in maxim 24 de ore de la momentul primirii comenzii de la curier, nicio sesizare cu privire la starea respectiva de deteriorare.
 13. Produsele care prezinta modificari fizice sau urme datorate folosirii excesive, folosirii incorecte sau interventiilor neautorizate.. Produse deteriorate de catre client. Produse care au fost folosite gresit de catre comparator si care au suferit modificari fata de starea lor initiala.
  14. Produse care au avut contact cu pielea umana in zona intima, in zona picioarelor in zona capului, daca respectivele produse au fost desigilate sau daca au fost probate.

Furnizorul nu va accepta returnarea produselor si / sau serviciilor pentru care legile si reglementarile in vigoare interzic returul sau pentru care nu este obligat de nicio lege sau reglementare in vigoare sa o faca. In acest caz furnizorul nu va restitui cumparatorului nicio suma de bani si nicio compensatie, de niciun fel, fiind exonerat de orice raspundere, de orice fel.

Daca clientul consumator doreste sa returneze in termenul legal mai multe produse identice, care au fost livrate in ambalaje proprii sigilate, atunci vor fi acceptate la retur doar doua produse desigilate, restul celorlate care sunt identice trebuind sa fie sigilate in ambalajul propriu, exact asa cum au fost primite de la furnizor. Se va presupune in mod rezonabil ca, daca clientul consumator a desigilat ambalajele a doua produse, atunci le-a testat / verificat pe acestea si ca nu a avut vreo nemultumire cu privire la calitatea acestora sau la nivelul de asteptari privitoare la respectivele produse. Produsele al caror ambalaj propriu a fost desigilat, pot fi returate de catre clientul consumator in termenul legal, indiferent de cantitate, daca prezinta vicii ascunse.

Comanda platita de clientul consumator inainte de expediere si expediata de catre vanzator in conformitate cu informatiile de livrare salvate in contul comenzii (nume destinatar, adresa de livrare, telefon de contact, modalitate de transport) dar nepreluata de la curier sau din locker / easybox de catre cumparator sau de catre destinatarul mentionat in datele de livrare, returnata de catre curier vanzatorului, va fi considerata abandonata de client daca acesta nu a formulat un refuz de primire catre curier, sau o cerere de retur catre furnizor sau o cerere de anulare a comenzii in termen de maxim 14 zile calendaristice de la momentul la care curierul care a transportat comanda a avizat destinatarul cu privire la demararea procedurii de livrare catre destinatar sau cu privire la incarcarea plicului / coletului care contine comanda in locker-ul /easybox-ul nominalizat de client prin formularul de comanda. In cazul unei astfel de comenzi abandonata, furnizorul nu este obligat sa proceseze returul / stornarea comenzii daca a respectat indicatiile primite de la cumparator sau destinatar prin formularul de comanda sau prin orice alta forma de comunicare.

Comanda platita de clientul persoana juridica sau profesionist inainte de expediere si expediata de catre vanzator in conformitate cu informatiile de livrare salvate in contul comenzii (nume destinatar, adresa de livrare, telefon de contact, modalitate de transport) dar nepreluata de la curier sau din locker / easybox de catre cumparator sau de catre destinatarul mentionat in datele de livrare, returnata de catre curier vanzatorului, va fi considerata abandonata.

Conform art. 563 al Noului Cod Civil, clientul va avea posibilitatea de a revendica produsele abandonate iar dreptul la actiunea in revendicare este imprescriptibil, cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel. Dupa revendicare, daca aceasta este justa, clientul va putea prelua bunurile apartinand comenzii abandonate, pe cheltuiala proprie, de la adresa sediului furnizorului, mai sus mentionata, sau de la o alta adresa, la care furnizorul a depozitat respectivele produse abandonare, adresa care ii va fi comunicata clientului de catre furnizor. Daca furnizorul va fi in imposibilitatea de a preda cumparatorului bunurile pe care acesta le-a abandonat anterior, atunci furnizorul va trebui sa ii achite cumparatorului contravaloarea acestora conform comenzii inregistrate initial (la valoarea initiala). Contravaloarea serviciilor de livrare nu se vor returna cumparatorului deoarece serviciul a fost prestat anterior, conform cerintei cumparatorului, in modalitatea si in forma solicitata de acesta la momentul plasarii comenzii. Furnizorul nu va datora nimic cumparatorului pentru bunurile abandonate. Daca pastrarea bunurilor abandonate au implicat costuri pentru furnizor atunci cumparatorul va primi bunurile revendicate numai dupa ce va plati integral furnizorului aceste costuri.

Cumparatorul isi asuma toate riscurile si consecintele care pot rezulta din abandonarea unei comenzi, indiferent de cauzele si imprejurarile care au dus la acest abandon.

Consumatorul informeaza obligatoriu in scris comerciantul cu privire la decizia de retragere din contract.

Datele de contact in scris sunt prezentate in sectiune Contact : https://weblocator.eu/contact/  . Aceasta informare de retragere din contract trebuie facuta pe un mediu durabil (hartie, email sau fax).
Rambursarea sumelor primite ca plata se va face integral, inclusiv costurile livrarii (exceptand situatia in care consumatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat livrarea standard), dar nu se vor rambursa sau compensa cheltuielile sau pierderile conexe sau consecintele returnarii (de exemplu dar fara a se limita la: comisioane bancare, pierderi rezultate din nerealizarea profitului estimat, etc). Rambursarea sumelor se va face folosind aceleasi modalitati de plata rezonabil aplicabile (in cazul platii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer intr-un cont bancar comunicat neechivoc de catre consumator). Indeplinirea obligatiei de rambursare se face face in termen de 10 zile lucratoare de la receptionarea produselor.

Garantia produselor si / sau serviciilor este cea anuntata de catre comerciant, dar nu poate fi mai mica decat durata minima prevazuta in legile si reglementarile legale in vigoare. In cazul in care furnizorul nu mentioneaza un termen de garantie atunci acesta va fi egal cu minimul reglementat pentru tipul respectiv de produs sau serviciu.

Marcile si denumirile comerciale ce apar in paginile web ce apartin acestui domeniu si domeniilor conexe apartin proprietarilor lor de drept. Furnizorul mentioneza aceste marci (branduri) si denumiri comerciale numai pentru a identifica produsele respective. Furnizorul produselor respecta in totalitate si fara rezerve drepturile de proprietate intelectuala ale titularilor de drept.

S.C. First Media Services S.R.L detine drepturile de autor / proprietate intelectuala asupra continutului paginilor web, a designului, a structurii lor dar nu si asupra softurilor cu care au fost create, acestea apartinand producatorilor lor. S.C. First Media Services S.R.L nu permite nimanui sa copieze total sau partial texte sau imagini din acest site web fara acordul sau scris obtinut obligatoriu in prealabil.